اردوی سوره


مدیر مسئول : چگنی، زهره
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : لرستان - بروجرد
نشانی پستی : خ. بهار، پاساژ خوزستان،
صندوق پستی : ۶۹۱۷۷۴۵۷۶۸
تلفن : ۴۵۵۳۸۲۵۲ ، ۴۲۳۰۱۸۸۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۰۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۲۵۶۸ موقت
پست الکترونیکی : cheggeni@gmail.com
وب سایت : http://www.ardavisoore.com
شناسه شابك : [۹۶۲۸۷-۶۰۰],[۹۸۲۵۷-۶۰۰],[۶۴۱۹-۶۲۲],[۹۹۷۸۶-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر