ویکتور هوگو


مدیر مسئول : سلطانیه زنجانی، کاظم
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. 17 شهریور، م. کلانتری، خ. کرمان، خ. طاهری، خ. شهید آور زمانی، ک. عظیمی، پ. 5
صندوق پستی : ۱۷۶۱۹۶۴۱۱۱
تلفن : ۶۶۹۶۵۳۹۸ ، ۳۳۳۰۹۲۷۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۵/۰۲/۲۷
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۲۷۵۳ موقت
پست الکترونیکی : victor_hugo_publisher@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۶۴۹۱-۶۰۰],[۷۴۹۷-۶۲۲],[۹۵۶۳۳-۶۲۲],[۹۶۴۱۲-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر