صحرایی سبز


مدیر مسئول : صحرایی، منصوره
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : خ. 19 دی، ک. 34، چهار راه دوم، سمت راست، پ. 22
صندوق پستی : ۳۷۱۳۶۴۵۶۹۸
تلفن : ۳۷۷۰۴۵۴۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۰۷
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۲۹۴۳ موقت
پست الکترونیکی : m.sahraie33@gmail.com
وب سایت : http://www.tarrahi-koodak.ir
شناسه شابك : [۸۵۴۵-۶۰۰],[۹۶۵۴۲-۶۰۰],[۶۲۳۳-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر