قلم بصیر


مدیر مسئول : مقصودی، محمد
زمینه فعالیت : مذهب، زبان، كتابهاي كودكان و نوجوانان، كتابهاي آموزشي و دانشگاهي،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. ابوریحان، ک. عنصری، پ.26، ط.2
صندوق پستی : ۱۳۱۵۶۶۳۷۷۳
تلفن : ۶۶۴۷۶۰۸۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۰۷
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۲۹۵۵ موقت
پست الکترونیکی : ghalambasir@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۶۶۰۸-۶۰۰],[۹۵۲۵۶-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر