ماهتاب غرب


مدیر مسئول : عظیمی مرام، سمیرا
زمینه فعالیت : كليات،
استان - شهرستان : کرمانشاه - کرمانشاه
نشانی پستی : خ. دبیر اعظم، پاساژ حافظ، ط. سوم
صندوق پستی : ۶۷۱۳۹۸۶۱۶۷
تلفن : ۳۷۲۷۸۴۵۰ ، ۳۷۲۷۸۴۵۰ ، //
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۰/۱۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۲۷۸۴۵۰
شماره پروانه نشر : ۱۲۸۰۷ موقت
پست الکترونیکی : mahtab.book@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۶۶۳۴-۶۰۰],[۹۷۵۶۳-۶۰۰],[۹۷۷۳۵-۶۰۰],[۹۹۷۷۸-۶۰۰],[۶۱۹۳-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر