فتح دنا( وابسته به کنگره شهدا و مرکز حفظ آثار سپاه فتح)


مدیر مسئول : خردمند، ایمان
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : کهگیلویه و بویراحمد - یاسوج
نشانی پستی : م. امام حسین (ع)، ستاد کنگره شهداء استان کهگیلویه و بویراحمد
صندوق پستی : ۷۵۹۱۷۷۳۱۱۳
تلفن : ۳۳۲۲۸۷۲۷ ، ۳۳۲۲۲۳۲۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۹/۰۲/۰۷
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۳۲۲۸۷۲۷
شماره پروانه نشر : ۱۳۰۱۴ موقت
پست الکترونیکی : asnadvaasar.kb@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۶۷۰۰-۶۰۰],[۹۶۷۷۹-۶۰۰],[۹۷۴۷۲-۶۰۰],[۷۳۲۷-۶۲۲],[۹۵۰۰۲-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر