فتح دنا


مدیر مسئول : نصیری زاده، محمد
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : کهگیلویه و بویراحمد - یاسوج
نشانی پستی : م. امام حسین(ع)، کنگره سرداران شهید
صندوق پستی : ۷۵۹۱۸۱۶۴۳۷
تلفن : ۳۲۲۲۳۲۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۲/۱۷
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۳۰۱۴ موقت
پست الکترونیکی : m.nasirizadeh@chmail.ir
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۶۷۰۰-۶۰۰],[۹۶۷۷۹-۶۰۰],[۹۷۴۷۲-۶۰۰],[۹۵۰۰۲-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر