پیدار


مدیر مسئول : غلامی، شهرام
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : البرز - کرج
نشانی پستی : رجایی شهر، فاز 3، بلوک 1، پ. 4
صندوق پستی : ۳۱۴۸۷۸۵۹۱۵
تلفن : ۳۴۴۶۰۷۳۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۶/۱۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۳۰۶۰ موقت
پست الکترونیکی : shahram.gholami@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۴۹۹-۶۰۰],[۸۶۷۲-۶۰۰],[۸۷۲۰-۶۰۰],[۸۷۶۵-۶۰۰],[۸۹۴۹-۶۰۰],[۹۶۸۵۲-۶۰۰],[۹۶۹۶۵-۶۰۰],[۹۷۰۰۰-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر