آموزشی و پژوهشی بوعلی


مدیر مسئول : شامرادی، سیده نیلوفر
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. ولیعصر(عج)، نرسیده به خیابان زرتشت شرقی، ک. ناصر، پ. 32، واحد 3
صندوق پستی : ۱۵۹۴۷۱۳۶۱۶
تلفن : ۸۶۰۳۷۴۲۸ ، ۸۶۰۳۷۴۲۳ ، ۸۶۰۳۷۲۸۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۹/۰۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۴۱۴۸ موقت
پست الکترونیکی : boualipub@gmail.com
وب سایت : http://www.bouali1.com
شناسه شابك : [۸۸۵۰-۶۰۰],[۸۹۷۹-۶۰۰],[۹۷۰۳۴-۶۰۰],[۹۷۳۰۵-۶۰۰],[۹۷۸۰۱-۶۰۰],[۹۷۸۳۵-۶۰۰],[۹۷۸۷۹-۶۰۰],[۶۲۳۹-۶۲۲],[۶۷۶۹-۶۲۲],[۷۰۹۷-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر