پندار قلم


مدیر مسئول : استادزاده، سعید
زمینه فعالیت : علوم اجتماعي، زبان، ادبيات، كتابهاي آموزشي و دانشگاهي،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : تقاطع مفتح و طالقانی، خ. ملک الشعرای بهار، پ. 14، ساختمان اداری ایران یک، ط. سوم، واحد 6
صندوق پستی : ۱۵۷۱۷۱۵۷۱۸
تلفن : ۸۸۸۱۲۵۹۲ ، ۸۸۸۱۲۵۹۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۶/۰۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۸۴۶۲۵۶
شماره پروانه نشر : ۱۴۱۶۳ موقت
پست الکترونیکی : pendareghalam@gmail.com
وب سایت : http://www.pendareghalam.ir
شناسه شابك : [۸۷۸۳-۶۰۰],[۹۷۲۰۳-۶۰۰],[۹۷۲۸۵-۶۰۰],[۹۷۳۸۳-۶۰۰],[۹۷۴۷۳-۶۰۰],[۹۹۰۳-۶۰۰],[۷۴۱۰-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر