آفریدگار


مدیر مسئول : جمشیدی، غلامحسین
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. گرگان(شهید نامجو)، ده متری سلمان فارسی، ک. ملی، پ. 18، ط. همکف
صندوق پستی : ۱۳۱۴۸۳۳۴۱۴
تلفن : ۷۷۱۵۸۱۶۵ ، ۰۹۳۶۳۷۲۲۱۹۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۶/۱۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۳۰۶۹ موقت
پست الکترونیکی : afaridegarpub@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۷۲۶۹-۶۰۰],[۹۷۵۸۰-۶۰۰],[۹۹۹۹۵-۶۰۰],[۶۰۳۹-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر