معراج اندیشه پویا


مدیر مسئول : جنت مکان، محمد
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : خوزستان - اهواز
نشانی پستی : خ. شهید موسوی، بین آهنگری و رستگاری، بالای پخش نورالدینی، واحد 4
صندوق پستی : ۶۱۹۳۸۴۳۴۴۳
تلفن : ۳۲۲۰۲۵۰۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۸/۳۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۲۹۹۷ موقت
پست الکترونیکی : m.andishe.p@gmail.com
وب سایت : http://www.karkhenoor.ir
شناسه شابك : [۹۷۳۹۱-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر