زایه لی


مدیر مسئول : محمودپور، رئوف
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : کردستان - مریوان
نشانی پستی : خ. مردوخ، جنب دبیرستان شهید چمران، دفتر انتشارات زایه له
صندوق پستی : ۶۶۷۱۶۹۵۱۹۱
تلفن : ۳۴۶۰۰۳۱۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۰/۱۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۴۳۵۲ موقت
پست الکترونیکی : zayele@iran.ir
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۷۵۶۰-۶۰۰],[۹۷۶۷۸-۶۰۰],[۹۸۱۵۴-۶۰۰],[۹۹۹۰۱-۶۰۰],[۶۲۰۰-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر