یادمان اندیشه


مدیر مسئول : نصیری‌راد، بهاره
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : بزرگراه تندگویان، خ. بهمنیار، ک. الماسی، پ. 161
صندوق پستی : ۱۸۱۸۸۴۸۴۱۱
تلفن : ۵۵۵۴۴۵۳۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۰۴/۱۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۴۲۱۷ موقت
پست الکترونیکی : Yademanandisheh@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۷۵۹۹-۶۰۰],[۹۷۷۵۴-۶۰۰],[۹۹۶۳۸-۶۰۰],[۶۱۵۸-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر