جدیدی


مدیر مسئول : جدیدی، اکبر
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. 15 خرداد، بازار آهنگران، ک. مسچد چامع، پاساژ فرنو، پ. 5/1
صندوق پستی : ۱۱۶۵۶۳۴۴۳۸
تلفن : ۵۵۶۰۲۰۳۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۲/۲۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۵۵۵۷۳۷۵۴
شماره پروانه نشر : ۱۴۲۸۵ موقت
پست الکترونیکی : peyman.jadidi93@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۷۶۸۶-۶۰۰],[۹۹۱۸۲-۶۲۲],[۹۹۳۸۹-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر