راه بیکران


مدیر مسئول : مرشدی میان آباد، الیاس
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - پردیس
نشانی پستی : خ. شهیدچمران، م. یادگارامام، مجتمع تجاری امیرکبیر، ط. زیرزمین
صندوق پستی : ۳۹۷۳۱۴۵۴۶۱
تلفن : ۷۶۵۱۲۰۳۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۴/۲۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۳۲۷۸ موقت
پست الکترونیکی : rahe_bikaran@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۸۰۶۱-۶۰۰],[۹۹۸۲۳-۶۰۰],[۶۵۱۵-۶۲۲],[۷۲۸۵-۶۲۲],[۹۹۷۳۰-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر