آوای ابتکار


مدیر مسئول : حبیب الهی، مسعود
زمینه فعالیت : كليات،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : خ. صفائیه، ک. 28، ک. جلال زاده، فرعی اول، سمت راست، پ. 69
صندوق پستی : ۳۷۱۵۶۳۴۵۶۱
تلفن : ۳۷۸۳۶۴۲۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۷/۲۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۳۴۵۴ موقت
پست الکترونیکی : habib.publish@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۸۴۹۸-۶۰۰],[۹۸۵۱۴-۶۰۰],[۹۹۶۶۱-۶۰۰],[۹۹۹۶۰-۶۰۰],[۶۰۸۶-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر