هرمان


مدیر مسئول : سمسارزاده، سیدمحمدرضا
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : اصفهان - اصفهان
نشانی پستی : چهارباغ ، ک. 39، پ. 2
صندوق پستی : ۸۱۶۳۹۶۴۷۳۱
تلفن : ۳۶۶۱۴۰۵۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۰/۰۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۳۴۸۴ موقت
پست الکترونیکی : INFO@IRANPUB.COM
وب سایت : http://www.iranpub.com
شناسه شابك : [۹۹۷۷۴-۶۰۰],[۶۱۳۴-۶۲۲],[۶۹۰۲-۶۲۲],[۹۹۰۳۱-۶۲۲],[۹۹۱۴۲-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر