پارسیان کتاب


مدیر مسئول : عابدینی داخلی، سعید
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، مجتمع تجاری فروزنده، ط. 5، واحد 802
صندوق پستی : ۱۳۱۴۷۴۴۳۴۵
تلفن : ۶۶۹۶۲۶۵۷ ، ۶۶۹۶۲۶۵۸ ، ۶۶۹۶۲۶۵۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۲/۱۲
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۹۶۲۶۶۶
شماره پروانه نشر : ۱۳۳۲۸ موقت
پست الکترونیکی : s.abedini@parsianpub.com
وب سایت : http://www.parsianpub.com
شناسه شابك : [۶۳۲۴-۶۲۲],[۹۹۱۲۵-۶۲۲],[۹۹۷۸۴-۶۲۲],[۹۹۸۱۸-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر