دادآفرید


مدیر مسئول : جانجانی، اسماعیل
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. نواب، خ. محبوب مجاز ، ک. فرشته، پ. 4، ط. 4
صندوق پستی : ۶۵۸۶۱۵۷۳۵۸
تلفن : ۵۵۴۰۴۹۶۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۲/۱۲
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۳۸۳۹ موقت
پست الکترونیکی : janjani.es65@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۵۷۱۰-۶۲۲],[۹۵۸۴۰-۶۲۲],[۹۹۱۲۷-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر