رزا


مدیر مسئول : رئیسی زیارانی، فریبا
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : مهرآباد جنوبی، خ. شمشیری، خ. تفرش غربی، ک. اسلامی، پ. 25، واحد 8
صندوق پستی : ۳۳۵۵۱۵۶۱۷۵
تلفن : ۴۴۰۱۵۶۰۸ ، ۴۴۰۰۴۶۹۸ ، ۰۹۳۶۳۱۶۱۲۰۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۲/۲۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۳۸۲۱ موقت
پست الکترونیکی : publicationbook20@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۳۵۶-۶۲۲],[۶۸۲۳-۶۲۲],[۹۹۱۸۰-۶۲۲],[۹۹۱۹۸-۶۲۲],[۹۹۲۸۲-۶۲۲],[۹۹۳۷۲-۶۲۲],[۹۹۴۹۷-۶۲۲],[۹۹۶۵۶-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر