آریانو


مدیر مسئول : شاد، شهاب الدین
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف، انتشارات الكترونيك، بازي ها و سرگرمي ها،
استان - شهرستان : خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی : کوه سنگی، خ. بهشتی 46، پ. 90
صندوق پستی :
تلفن : ۳۸۴۵۰۳۰۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۲/۲۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۳۶۴۴ موقت
پست الکترونیکی : shahab_shad@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۱۸۸-۶۲۲],[۶۴۵۶-۶۲۲],[۹۹۳۸۰-۶۲۲],[۹۹۵۳۱-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر