نگارینه


مدیر مسئول : جام شیر، منصور
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. هفت تیر، کوی نظامی، شماره 25، واحد یک
صندوق پستی : ۱۵۷۵۶۳۵۹۱۱
تلفن : ۸۸۳۱۰۰۷۱ ، ۸۸۳۱۵۰۵۱ ، ۸۸۸۲۸۷۸۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۰/۰۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۳۰۷۲۷۸
شماره پروانه نشر : ۳۲۰۸ موقت
پست الکترونیکی : m.jamshir@yahoo.com
وب سایت : http://www.negarineh.ir
شناسه شابك : [۲۳۰-۹۶۴],[۷۵۳۳-۹۶۴],[۸۹۳۵-۹۶۴],[۹۲۰۸۵-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۷
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : نگارینه

فهرست كتاب های ناشر