کتاب هرمز


مدیر مسئول : فروغی مهر، شهرام
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : خوزستان - اهواز
نشانی پستی : کمپلو جنوبی، بلوار انقلاب، بین خیابان ارفع و ولی عصر ، پاساژ عبدالخانی
صندوق پستی : ۶۱۳۹۷۴۸۶۴۷
تلفن : ۳۳۷۹۲۱۵۸ ، ۳۳۷۹۹۰۶۲ ، ۳۳۷۵۸۲۸۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۵/۳۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۴۴۵۹ موقت
پست الکترونیکی : sh.fm2024@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۴۰۶-۶۲۲],[۶۹۷۲-۶۲۲],[۹۹۷۷۵-۶۲۲],[۹۹۸۲۰-۶۲۲],[۹۹۸۶۹-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۷
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر