عطر کاج


مدیر مسئول : کاظمی پور، نیلوفر
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. مقداد، فلکه اول، کوی شهید شعبانی قهرودی، پ. 29، ط. اول
صندوق پستی : ۱۷۶۶۷۵۵۴۱۱
تلفن : ۷۷۴۳۱۳۰۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۶/۱۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۴۰۶۰ موقت
پست الکترونیکی : atrekajpub@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۵۱۸۴-۶۲۲],[۹۵۴۸۸-۶۲۲],[۹۹۸۳۳-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۷
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر