شازده کوچولو


مدیر مسئول : آرام فر، مونا
زمینه فعالیت : كتابهاي كودكان و نوجوانان،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. انقلاب، خ. 12 فروردین، خ. وحید نظری، پ. 99، ط. 1
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۷۵۶۱۹
تلفن : ۶۶۴۰۰۳۳۰ ، ۶۶۴۸۸۰۵۹ ، ۶۶۴۸۱۳۳۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۹/۱۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۰۰۳۳۰
شماره پروانه نشر : ۱۴۶۸۲ موقت
پست الکترونیکی : monaaramfar@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۷۹۵-۶۲۲],[۹۵۱۷۲-۶۲۲],[۹۵۲۷۴-۶۲۲],[۹۵۲۹۷-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۷
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر