اندیشه فاطمی


مدیر مسئول : سدیدی، سیده محبوبه
زمینه فعالیت : مذهب، علوم اجتماعي، كتابهاي آموزشي و دانشگاهي،
استان - شهرستان : البرز - کرج
نشانی پستی : خ. بهار، خ. شهید باقری، خ. شیخ مفید، پ. 11
صندوق پستی : ۳۱۵۳۸۴۳۱۷۵
تلفن : ۳۲۲۲۱۳۲۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۱۰/۰۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۱۶۹۷ موقت
پست الکترونیکی : sadidi.mahbobeh@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۵۲۸۰-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر