فرهنگستان ادب


مدیر مسئول : دهقانی، اطلس
زمینه فعالیت : كليات،
استان - شهرستان : فارس - شیراز
نشانی پستی : شهرک رضوان، ک. ۵، ک. سمت چپ، ط. دوم
صندوق پستی : ۷۱۷۹۶۵۳۵۴۹
تلفن : ۳۲۲۳۱۲۸۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۱۰/۰۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۴۶۰۶ موقت
پست الکترونیکی : farhangestaneadab@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۸۶۷-۶۲۲],[۹۵۲۳۹-۶۲۲],[۹۵۶۰۸-۶۲۲],[۹۵۸۸۸-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۷
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر