دانشگاه علوم پزشکی شیراز


مدیر مسئول : پنچه شاهین، محمدرضا
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : فارس - شیراز
نشانی پستی : بلوار کریم خان زند، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، طبقه همکف، اداره انتشارات دانشگاه
صندوق پستی : ۷۱۳۴۸۱۴۳۳۶
تلفن : ۳۲۳۵۱۸۶۵ ، ۳۲۱۲۲۴۴۳ ، ۳۲۱۲۲۴۵۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۰۴
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۳۲۳۵۱۸۶۵
شماره پروانه نشر : ۳۳۰۹ موقت
پست الکترونیکی : nashr@sums.ac.ir
وب سایت : http://www.nashr.sums.ac.ir
شناسه شابك : [۶۳۹۱-۶۰۰],[۶۸۷۴-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۷
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : دانشگاه علوم پزشکی شیراز

فهرست كتاب های ناشر