آشنایی


مدیر مسئول : سید، جعفر
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. وحید نظری، پ. 12 ، واحد 2
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۷۵۹۱۷
تلفن : ۳۳۱۶۸۸۱۹ ، ۶۶۹۷۴۱۳۷/۳۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۴/۲۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۹۷۴۱۳۸
شماره پروانه نشر : ۲۹۸۲ موقت
پست الکترونیکی : ashenaei_pub@yahoo.com
وب سایت : http://www.ashenaeiketab.blogfa.com
شناسه شابك : [۶۹۶۰-۶۰۰],[۹۹۸۸۷-۶۰۰],[۶۸۹۷-۶۲۲],[۹۵۸۶۶-۶۲۲],[۷۰۶۳-۹۶۴],[۹۲۲۶۵-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۷
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : آشنایی

فهرست كتاب های ناشر