آتروپات


مدیر مسئول : فرحناکیان، ناصر
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. جمهوری اسلامی، مقابل ساختمان آلومینیوم، ساختمان کاوه، ط. همکف، پ. 13 و 28
صندوق پستی : ۱۱۹۳۷۴۳۷۵۱
تلفن : ۶۶۷۰۵۲۹۸ ، ۶۶۷۱۰۰۹۰ ، ۶۶۷۱۱۵۱۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۱/۱۱/۲۰ (اطلاعات این انتشارات موجود نیست)
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۷۰۵۲۹۸
شماره پروانه نشر : ۳۴۳۸ موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۰۲۳-۹۶۴],[۹۲۲۸۳-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۸
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : آتروپات

فهرست كتاب های ناشر