موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)


مدیر مسئول : موفق نیا، فرهاد
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. باهنر، خ. یاسر، ک. سوده، پ. 5
صندوق پستی : ۱۹۷۷۶۶۳۶۱۳
تلفن : ۲۲۲۹۰۱۹۱ ، ۲۲۲۹۰۱۹۳/۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۱/۲۰
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۲۲۲۹۰۴۷۸
شماره پروانه نشر : ۶۳۱۹ موقت
پست الکترونیکی : fipaikmoaseseh@gmail.com
وب سایت : http://www.imam-khomeini.ir
شناسه شابك : [۲۱۲-۹۶۴],[۳۳۵-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)موسسه چاپ و نشر عروج

فهرست كتاب های ناشر