آثار اندیشه


مدیر مسئول : حیرت سجادی، عبدالحمید
زمینه فعالیت : هنرها، ادبيات، جغرافيا و تاريخ،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. پاستور غربی، خ. دانشگاه جنگ، نبش ک. جعفری، پ. 2، واحد 1
صندوق پستی : ۱۳۱۸۸۹۷۶۱۱
تلفن : ۶۶۵۹۶۳۲۶ ، ۶۶۵۹۶۳۱۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۱/۱۱/۳۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۵۹۶۳۲۶
شماره پروانه نشر : ۳۵۷۴ موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۲۶۸-۹۶۴],[۹۱۳۹۹-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۸
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : آثار اندیشه

فهرست كتاب های ناشر