ذوی القربی


مدیر مسئول : موسوی، سید یعقوب
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : خ. ارم، پاساژ قدس، پ. 59
صندوق پستی : ۳۷۱۳۷۱۳۹۱۸
تلفن : ۳۷۷۴۴۶۶۳ ، ۳۷۷۴۱۲۰۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۲/۲۷
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۷۴۱۲۰۰
شماره پروانه نشر : ۲۶۰۸ موقت
پست الکترونیکی : syaghob66@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۱۸-۹۶۴],[۶۳۰۷-۹۶۴],[۷۹۹۷-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۷
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : ذوی القربی

فهرست كتاب های ناشر