هنرور


مدیر مسئول : خاکزاد، محمد
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : بازار، ک. مسجد جامع، بازار کاشفی، ط. اول، پ. 6
صندوق پستی : ۱۱۶۵۶۴۳۳۹۸
تلفن : ۵۵۶۰۶۸۸۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۵/۰۸/۱۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۵۵۱۵۸۱۸۹
شماره پروانه نشر : ۳۶۲۱ موقت
پست الکترونیکی : honarvarpub@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۵۸۶-۹۶۴],[۹۱۰۰۱-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۷
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : هنرور

فهرست كتاب های ناشر