آبا


مدیر مسئول : طالب‌زاده، مجید
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. سهروردی جنوبی، خ. بهار شیراز، پ. 125، واحد 1
صندوق پستی : ۱۵۷۹۶۸۷۴۱۵
تلفن : ۷۷۶۸۲۶۹۵ ، ۷۷۶۸۲۶۹۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۱۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۷۷۵۱۵۰۵۵
شماره پروانه نشر : ۱۱۳۱ موقت
پست الکترونیکی : abia5@yahoo.com
وب سایت : http://www.abia.ir
شناسه شابك : [۹۵۶۳۱-۶۲۲],[۹۵۹۳۷-۶۲۲],[۵۶۱۰-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : آبا

فهرست كتاب های ناشر