تاریخ و فرهنگ


مدیر مسئول : نعیمی‌ذاکر، مقصود
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. فخررازی، بن‌بست شهید فاتحی‌داریان، پ. 31، ط. اول
صندوق پستی :
تلفن : ۶۶۴۸۰۱۰۶ ، ۶۶۴۸۰۱۰۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۸۹/۱۲/۲۸ (اطلاعات این انتشارات موجود نیست)
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۹۰۳۴۳
شماره پروانه نشر : ۳۷۲۱ موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۱۳۵-۹۶۴],[۸۷۳۰-۹۶۴],[۹۲۳۳۷-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۸
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : تاریخ و فرهنگ

فهرست كتاب های ناشر