تبلور دانش


مدیر مسئول : استرآبادی، عظیمه
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : سعادت آباد، خ. 15، پ. 12، واحد دوم جنوبی
صندوق پستی : ۱۳۱۸۶۱۶۳۵۳
تلفن : ۲۲۳۶۰۶۰۶ ، ۶۶۹۰۳۵۴۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۰/۲۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۲۲۰۶۷۷۹۸
شماره پروانه نشر : ۳۷۳۷ موقت
پست الکترونیکی : arman.dadrass@gmail.com
وب سایت : http://www.dlmgroup.ir
شناسه شابك : [۲۲۷-۶۰۰],[۲۷۴۶-۹۶۴],[۵۷۴۴-۹۶۴],[۹۲۳۳۵-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۸
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : تبلور دانش

فهرست كتاب های ناشر