صبح صادق


مدیر مسئول : سیدصبور، سیدجواد
زمینه فعالیت : كليات، مذهب، ادبيات،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : شهرک قدس، ک. 56، پ. 3، واحد 2
صندوق پستی : ۳۷۱۵۶۳۶۳۹۷
تلفن : ۳۲۸۵۴۹۹۳ ، ۳۲۹۱۰۷۰۵/۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۳/۱۲/۱۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۲۹۳۱۳۵۶
شماره پروانه نشر : ۳۷۱۸ موقت
پست الکترونیکی : sobhesadeq@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۲۲۱-۶۰۰],[۸۴۰۳-۹۶۴],[۹۲۴۶۱-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۸
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : صبح صادق

فهرست كتاب های ناشر