جمال


مدیر مسئول : سبحانی‌نسب، علیرضا
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : خ. فاطمی، ک. 18، فرعی اول سمت چپ، ک. شهید زاهدی، پ. 39
صندوق پستی : ۳۷۱۵۶۴۴۸۱۱
تلفن : ۳۷۷۴۲۵۲۸ ، ۳۷۷۴۶۳۵۳ ، ۶۶۴۸۷۱۱۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۵/۰۹/۱۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۸۳۷۰۷۴
شماره پروانه نشر : ۳۸۴۱ موقت
پست الکترونیکی : jamalnashr@yahoo.com
وب سایت : http://www.jamalnashr.ir
شناسه شابك : [۲۰۲-۹۶۴],[۷۲۳۲-۹۶۴],[۸۶۵۴-۹۶۴],[۹۲۵۴۶-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۸
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : جمال

فهرست كتاب های ناشر