دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی


مدیر مسئول : نصیرپور، محمدقاسم
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. پانزده خرداد غربی، ک. اکبرنژاد، ابتدای ک. شهید مغفوری، پ. 84
صندوق پستی : ۳۷۱۳۷۴۵۷۱۷
تلفن : ۶۶۹۴۴۳۵۶ ، ۵۵۶۳۷۱۴۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۱/۱۱/۱۹
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۵۵۸۰۹۳۲۱
شماره پروانه نشر : ۱۲۴ موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت : http://www.qoranfair.ir
شناسه شابك : [۷۰۹۸-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی

فهرست كتاب های ناشر