دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی


مدیر مسئول : آشنای قاسمی، فرامرز
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : لویزان، خ. شهید شعبانلو
صندوق پستی : ۱۶۷۸۸۱۵۸۱۱
تلفن : ۲۲۹۷۰۰۶۴/۹ ، ۲۲۹۷۰۰۴۲ ، ۲۲۹۷۰۰۷۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۴/۰۷
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۲۲۹۷۰۰۰۳
شماره پروانه نشر : ۳۹۳۵ موقت
پست الکترونیکی : publish@srttu.edu
وب سایت : http://www.srttu.edu
شناسه شابك : [۶۵۹۴-۶۰۰],[۹۹۶۶۹-۶۰۰],[۶۵۸۹-۶۲۲],[۲۶۵۱-۹۶۴],[۹۲۷۰۴-۹۶۴],[۹۵۵۸۹-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۸
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

فهرست كتاب های ناشر