سفیر


مدیر مسئول : بوترابی، مهدی
زمینه فعالیت : علوم اجتماعي،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. شهید بهشتی، نبش میرعماد، ساختمان گلدیس، ط. چهارم
صندوق پستی :
تلفن : ۸۸۷۵۰۲۶۱/۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۸۶/۱۲/۱۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۱۴۹-۹۶۴],[۹۱۰۳۱-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : سفیر

فهرست كتاب های ناشر