روناس


مدیر مسئول : احمدی‌جوبنه، عزیزالله
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. پیروزی، خ. پرستار، مجتمع فاز 2 گلها، بلوک 8، واحد 2
صندوق پستی : ۱۴۵۷۸۷۳۹۵۵
تلفن : ۸۸۸۱۱۱۱۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۸/۲۲
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۴۰۳۹ موقت
پست الکترونیکی : aliserajip@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۸۰۲-۶۰۰],[۷۵۸۷-۹۶۴],[۹۲۸۱۹-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : روناس

فهرست كتاب های ناشر