نشر گویا


مدیر مسئول : میرباقری، احسان
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : زیر پل کریم‌خان زند، مقابل خ. ایرانشهر، پ. 89
صندوق پستی : ۱۵۸۵۶۸۵۵۴۱
تلفن : ۸۸۳۱۳۴۳۱ ، ۸۸۸۳۸۴۵۳ ، ۸۸۸۳۱۶۶۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۱۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۸۴۲۹۸۷
شماره پروانه نشر : ۳۴۲۳ موقت
پست الکترونیکی : zamanian1340@yahoo.com
وب سایت : http://www.gooyabooks.com
شناسه شابك : [۶۵۲۸-۶۲۲],[۷۰۹۴-۶۲۲],[۷۲۹۱-۶۲۲],[۸۷۴۱-۹۶۴],[۹۲۸۲۷-۹۶۴],[۹۴۹۸۱-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۸
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : نشر گویا

فهرست كتاب های ناشر