الطیار


مدیر مسئول : زاهری، احسان
زمینه فعالیت : فلسفه و روانشناسي، مذهب،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : خ. جمهوری، بعد از م. بقیه‌الله، خ. پانزده خرداد، ک. چهارم، ساختمان دوم، سمت چپ، پ. 8، واحد 1
صندوق پستی : ۳۷۱۶۶۹۶۴۵۴
تلفن : ۳۲۸۸۹۱۱۰/۱۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۴/۰۶/۱۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۸۳۲۸۰۵
شماره پروانه نشر : ۴۲۱۳ موقت
پست الکترونیکی : altayiar2013@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۶۰۹-۶۰۰],[۷۱۰۹-۶۲۲],[۷۶۵۳-۹۶۴],[۹۳۰۰۰-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : الطیار

فهرست كتاب های ناشر