صالحان


مدیر مسئول : صالحی، محسن
زمینه فعالیت : فلسفه و روانشناسي، مذهب، علوم اجتماعي،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : خ. معلم، معلم دهم، ک. شهیدپروان، پ. 26
صندوق پستی : ۳۷۱۳۷۱۴۳۴۷
تلفن : ۳۷۷۳۷۲۲۷ ، ۳۷۸۳۳۵۷۸ ، ۰۹۱۲۱۵۱۹۲۱۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۵/۰۸/۲۲
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۷۳۰۳۷۹
شماره پروانه نشر : ۴۰۰۸ موقت
پست الکترونیکی : nashr.salehan@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۲۵۸-۶۰۰],[۷۵۷۲-۹۶۴],[۹۳۰۳۱-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : صالحان

فهرست كتاب های ناشر