هخامنش


مدیر مسئول : پدرام کیش، سالومه
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : کرج، عظیمیه، مهران، بوستان دوم، پ. 21
صندوق پستی : ۳۱۵۵۷۱۸۳۳۹
تلفن : ۶۵۹۹۹۵۳۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۳/۱۲/۱۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۵۹۹۹۵۳۴
شماره پروانه نشر : ۴۳۰۸ موقت
پست الکترونیکی : co_hakhananesh@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۸۵۵۵-۹۶۴],[۹۳۰۵۹-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : هخامنش

فهرست كتاب های ناشر