با فرزندان


مدیر مسئول : آقامیری، سیدعلی‌اصغر
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، مابین خ. فروردین و اردیبهشت، ساختمان 1348، ط. ششم
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۶۴۱۹۵
تلفن : ۶۶۹۵۰۸۷۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۲۲
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۹۶۵۷۹۶
شماره پروانه نشر : ۱۲۰۳ موقت
پست الکترونیکی : info@bafarzandan.com
وب سایت : http://www.bafarzandan.com
شناسه شابك : [۷۲۴۳-۶۰۰],[۸۷۴۷-۶۰۰],[۷۳۶۹-۹۶۴],[۹۰۷۶۴-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : با فرزندان

فهرست كتاب های ناشر