فرهنگ سبز


مدیر مسئول : اسماعیل‌تبار، احمد
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. شهید بهشتی، خ. پاکستان، ک. چهارم، پ. 13، ط. سوم، واحد 5
صندوق پستی : ۱۵۳۱۶۴۶۱۱۶
تلفن : ۸۸۵۲۱۳۳۳ ، ۸۸۵۱۰۲۱۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۱۲/۱۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۶۱۰۲۱۶
شماره پروانه نشر : ۴۳۳۳ موقت
پست الکترونیکی : farhangesabz79@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۳۵۱-۶۰۰],[۹۳۱۴۲-۹۶۴],[۹۶۲۴۰-۹۶۴],[۹۹۰۶-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : فرهنگ سبز

فهرست كتاب های ناشر