تمدن ایرانی (وابسته به موسسه مطالعات ملی)


مدیر مسئول : امیرخانی شهرکی، کاوه
زمینه فعالیت : علوم اجتماعي، زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. شهدای ژاندارمری، بین خ. دانشگاه و ابوریحان، پ. 43
صندوق پستی : ۱۳۱۵۶۹۵۷۱۵
تلفن : ۶۶۴۱۵۴۸۸ ، ۶۶۴۱۵۴۶۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۵/۰۱/۲۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۱۵۴۶۷
شماره پروانه نشر : ۷۱۸۸ موقت
پست الکترونیکی : motaleatmeli@yahoo.com
وب سایت : http://www.rinsweb.ir
شناسه شابك : [۹۵۱۹۸-۶۲۲],[۹۳۱۶۵-۹۶۴],[۹۶۲۱۸-۹۶۴],[۹۹۵۹-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : تمدن ایرانی (وابسته به موسسه مطالعات ملی)

فهرست كتاب های ناشر